Baggrunden for Alkoholreklamenævnet

Alkoholreklame har været omfattet af de almindelige regler i markedsføringsloven siden vedtagelsen i 1974. Kompetencen til at behandle sager angående alkoholmarkedsføring har derfor tilkommet Forbrugerombudsmanden.

Allerede i 1977 udarbejdede branchen et sæt retningslinjer, der udgjorde branchens fortolkning af god markedsføringsskik. Disse retningslinjer omhandlede især bestemmelser om børn og unge og sport.

I 1989 indledte Forbrugerombudsmanden forhandlinger med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer, med henblik på at stramme retningslinjerne efter opfordring fra Sundhedsministeriet. Forhandlingerne medførte en aftale om nye retningslinjer, der trådte i kraft i 1991. Som noget nyt indeholdt retningslinjerne en bestemmelse om, at markedsføringen skulle indeholde klare, faktiske oplysninger om alkohol.

I 1999 indbød Forbrugerombudsmanden branchen til forhandling om revision af retningslinjerne, idet han ikke vurderede, at retningslinjerne fungerede på tilfredsstillende vis. Branchen og Forbrugerombudsmanden kunne imidlertid ikke nå til enighed, og Forbrugerombudsmanden valgte derfor at ophæve retningslinjerne. I stedet udstedte Forbrugerombudsmanden en vejledning om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Forbrugerombudsmanden ophævede vejledningen i 2000, bl.a. på baggrund af politisk pres og utilfredshed fra branchen. Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet havde forud herfor forhandlet med erhvervs- og forbrugerorganisationer, og på baggrund heraf trådte retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i kraft i 2000. Derudover blev Alkoholreklamenævnet (dengang Håndhævelsesudvalget) oprettet til at administrere og håndhæve retningslinjerne.

I 2008 indgik Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden en sagsbehandlingsaftale om gensidig orientering og prioritering af sager. Se mere om aftalen her.