Markedsføringsloven § 11, stk. 2

Med virkning fra 1. juli 2017 er markedsføringsloven ændret, så det nu fremgår af § 11, at markedsføring rettet mod børn og unge ikke direkte eller indirekte må opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 11. Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Stk. 2 Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

 

Der har ikke før indførslen af bestemmelsen i markedsføringsloven i 2006 været specifikke regler om markedsføring overfor børn og unge i markedsføringsloven. Derimod udarbejdede Forbrugerombudsmanden i april 2002 en vejledning kaldet ”Børn, unge og markedsføring”. Vejledningen indeholder Forbrugerombudsmandens fortolkning af, hvad god markedsføringsskik er i forhold til børn og unge. Denne vejledning opdateres løbende og fungerer således som supplement ved fortolkning.