Markedsføringslovens § 3 og § 4

Markedsføringsloven danner udgangspunktet for vurderingen af virksomheders markedsføringstiltag. Lovens overordnede formål er at sikre, at virksomhederne drives tilbørligt og rimeligt under hensyn til både konkurrenter, andre erhvervsdrivende, forbrugerne samt almene samfundsinteresser.

Virksomhederne skal udvise god markedsføringsskik og god erhvervsskik. Bestemmelsen om god markedsføringsskik er anført i markedsføringslovens § 3, mens god erhvervsskik er anført i markedsføringslovens § 4.

Markedsføringslovens § 3:

” § 3 Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”

Markedsføringslovens § 4:

“§ 4 En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik”

Bestemmelserne om god markedsføringsskik og god erhvervskik er begge generalklausuler, hvis selvstændige indhold aldrig vil kunne fastlægges endeligt eller bestemt. Bestemmelserne er udtryk for dynamiske retsregler, hvor det konkrete markedsføringstiltag hele tiden skal sammenholdes med, hvad der til enhver tid anses for at være god skik i branchen og på markedet i øvrigt.

Branchens retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikke er branchens bidrag til fortolkning af markedsføringslovens § 3 og § 4. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet på den ene side og branchen på den anden, hvorefter retningslinjerne udfylder begrebet god markedsføringsskik og god erhvervsskik for branchen.

Markedsføringslovens begreber finder anvendelse på alle markedsføringstiltag, der er rettet mod det danske marked. Således vil en dansk virksomhed, hvis markedsføringstiltag alene er rettet mod udlandet ikke være omfattet af markedsføringslovens bestemmelse. Udenlandske virksomheders markedsføringstiltag rettet mod det danske marked vil derimod være omfattet af den danske markedsføringslov, og de normer der er fastsat heri.