Sager fordelt på emner

Erfaringerne siden 2000 viser, at de erhvervsdrivende har fået en større forståelse for anvendelsen af retningslinerne for markedsføring af alkohol.

Ved en gennemgang af sagerne fra Alkoholreklamenævnets oprettelse og frem til i dag, fremgår det, at sagerne kan grupperes indenfor 4 emneområder:

  • Markedsføring rettet mod børn og unge
  • Opfordring til stort eller umådeholdent forbrug
  • Markedsføring der er påtrængende eller provokerende
  • Markedsføring der er sammenkædet med aktiv sportsudøvelse

Alkoholreklamenævnet opfordrer derfor erhvervsdrivende til at være særligt påpasselige, såfremt et ønsket markedsføringstiltag falder ind under et af disse emner. Se i øvrigt Alkoholreklamenævnets gode råd her, for hvordan man bedst muligt sikre, at retningslinjerne for markedsføring af alkohol er overholdt.