Sager og praksis

Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet, dvs. både forbrugere, virksomheder og organisationer har adgang til at klage over markedsføringstiltag om alkohol. Alkoholreklamenævnet kan derudover tage sager op af egen drift. En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag, der har været på det danske marked inden for det seneste år.

Alkoholreklamenævnet offentliggør alle afgørelser her på hjemmesiden, uanset om sagen er blevet fundet i strid med retningslinjerne eller ej, eller om Alkoholreklamenævnet har taget sagen til efterretning.