Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over importør for annonce for spiritusprodukt

22.08.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over en annonce for et spiritusprodukt, der havde været bragt i en landsdækkende avis. Klager var af den opfattelse, at annoncen sammenkædede alkohol og sex samt overtrådte den etiske adfærd, som fordres ved markedsføring af alkoholholdige drikke. Derved mente klager, at reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer var overtrådt.

Beskrivelse af markedsføringen
Annoncen viste en mand i uniform. Manden bærer håndjern og er lænket til en kvinde i en stram kjole med åben rygudskæring. I annoncen stod der bl.a.: ”Det er pirrende. Det er udfordrende, og måske kan du li’ det”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Der forelå ikke bemærkninger fra indklagede.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at den foreliggende markedsføring ikke overskred grænserne for reglernes fremhævelse af etisk adfærd i regelsættets punkt 3.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser