Medlemmerne

Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand: Marlene Winther Plas, Advokat (L).

I Alkoholreklamenævnet er følgende organisationer repræsenteret:

  • Forbrugerrådet Tænk
  • Bryggeriforeningen
  • Dansk Erhverv
  • Kreativitet & Kommunikation
  • De Samvirkende Købmænd (DSK)
  • HORESTA
  • Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.)
  • Danmarks Restaurationer & Caféer (DRC)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus i nævnet.

Forbrugerrådet og Bryggeriforeningen er permanente medlemmer. Såfremt et medlem af én af de tilsluttede brancheorganisationer er indklaget, besætter den pågældende organisation brancherepræsentantens sæde.