Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for hjemmeside med børnefodboldtrøjer med bryggerilogo

07.09.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at der på en hjemmeside for en fodbold-klub fandtes billeder af børn, som optræder i trøjer med et bryggeris logo.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
På en fodboldklubs hjemmeside var de 12 billeder, hvor der kunne ses børn, som havde trøjer med et bryggeris logo trykt på maven.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte i sagen, at billederne var taget et år tidligere og at billederne var fjernet fra hjemmesiden. Yderligere fremførte bryggeriet, at det har indskærpet overfor fanklubben i fodboldklubben, at Håndhævelsesudvalgets retningslinier skal overholdes.
Yderligere anførtes, at klubben ikke sælger spillertrøjer i børnestørrelser med logo på.
Fanklubben beklagede dybt de nævnte billeder og redegjorde for, at der var sket en beklagelig fejl.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget tog til efterretning, at producenten og udvalget er enige i reglerne for logos anvendelse. Udvalget præciserede, at en ejer af et varemærke er ansvarlig for licenseret brug af varemærket.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser