Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Discoteque Ones hjemmeside

22.01.2008

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at Discoteque Ones markedsføring af diskotekets arrangementer var rettet mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Den konkrete markedsføring fra Discoteque One kunne ses af diskotekets hjemmeside, hvor der fremgik plakater med alle diskotekets arrangementer. Iblandt disse var såkaldte “Young Club”-arrangementer i tidsrummet “kl. 20-24 for 5.-8. klasser (alkoholfri)”. De øvrige arrangementer på plakaten var voksen-arrangementer, bl.a. med tilbud om fri bar og pristilbud på alkohol. På plakanterne fremgik alkoholproducenters logoer.

Hjemmesiden bestod i øvrigt af en række festbilleder fra diskotekets arrangementer.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede bemærkede, at “Young Club”-arrangementerne laves for at give lyd, lys og underholdning til deltagerne. Hovedparten af gæsterne til disse arrangementer afleveres og hentes af forældre. 80% af gæsterne alkoholtestes.

Diskotekets brug af alkoholproducenternes logo er ikke udtryk for, at alkoholproducentrene er medværter ved “Young Club”-arrangementerne, da de ikke kender til arrangementerne.

Indklagede anfører, at prisreklamer er en naturlig del af alle diskotekers markedsføring.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Nævnet har forholdt sig til internetmarkedsføringen på det tidspunkt som omtalt i klagen. På den baggrund udtaler Nævnet, at indklagedes adfærd med internetmarkedsføring af arrangementer er i strid med retningslinjerne på grund af sammenkædningen mellem markedsføring af alkohol-brands og såkaldte ”Young Club”-arrangementer for børn, som går i 5.-8.-klasser. Nævnet udtrykker kritik.
Ved behandlingen af klagen kunne Nævnet ikke konstatere markedsføring af tilsvarende karakter på hjemmesiden, som den fremstod i klagen. Nævnet er opmærksom på, at indklagede i markedsføring af arrangementer i julen 2007 stadig havde en sådan sammenkædning.

Nævnet er blevet oplyst om, at ejere af alkohol-brands har taget initiativ til at få fjernet brands på hjemmesiden efter at være blevet gjort opmærksom på klagen, og at der ikke siden julen 2007 er sket kritisabel markedsføring på hjemmesiden af kommende arrangementer for børn.

Nævnet indskærper, at der skal udvises aktiv agtpågivenhed, hvis man som erhvervsdrivende afholder arrangementer for børn & unge i et voksen-univers – såvel fysiske som virtuelle universer, herunder markedsføring af sådanne arrangementer. F.eks. opfordrer Nævnet til, at hjemmesiden opdeles, således at markedsføringen af hhv. børnediskoteker og voksendiskoteker adskilles.

Nævnet opfordrer indklagede til varsomhed med at bruge prisparameteren som salgsfremmende foranstaltning i diskoteksmiljøet, da det i strid med retningslinjerne opfordrer til umådeholdent indtag af alkohol.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser