Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

DKBN

10.06.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede internetportalen dkbn.dk for gennem markedsføring at opfordre til stort og umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Hjemmesiden dkbn.dk er en natlivsportal, hvor diskoteker kan markedsføre deres arrangementer. En række af diskoteksreklamerne indeholdt anprisninger om hurtig og omfattende alkoholindtagelse, herunder ved drikkekonkurrencer. En tilsvarende del af markedsføringstiltagene førte aggressiv prismarkedsføring.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede bemærker, at det er diskotekerne selv, der står for markedsføringen af deres arrangementer, og at det tillige er diskotekerne selv, der via et særligt login uploader markedsføringen på hjemmesiden. Indklagede har taget forholdsregler således, at markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke bliver eksponeret overfor personer under 18 år.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at alkoholholdige produkter anvendes til at markedsføre diskoteksarrangementer på internetportalen www.dkbn.dk. Nævnet har derfor kompetence til at behandle klagen.

Som udgangspunkt er det alene diskotekerne, der skal stå til ansvar for egen markedsføring. Visse overtrædelser er dog så åbenbare, at den der viderebringer markedsføringen også har et ansvar for, at den pågældende markedsføring overholder retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at markedsføringen ikke er umiddelbar tilgængelig for offentligheden, idet adgang til hjemmesiden kræver medlemskab af DKBN. Det er imidlertid muligt at opnå medlemskab direkte på dkbn.dk, omend denne procedure er forholdsvis omfattende.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at en række af markedsføringstiltagene på hjemmesiden indeholder anprisninger om hurtig og omfattende alkoholindtagelse, herunder markedsføring af drikkekonkurrencer. En tilsvarende del af markedsføringstiltagene fører aggressiv prismarkedsføring. Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, men at aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug. Nævnet vurderer således og udtaler kritik af, at markedsføringstiltagene opfordrer til umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 3.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser