Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Carlsberg - the Double

23.10.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg Danmark A/S for at sammenkæde alkohol og sport, herunder ved brug af sportsstjerner i markedsføringen samt for at opfordre til umådeholdent forbrug.

 

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Carlsberg Danmark A/S har indrykket en annonce, hvori der ønskes FCK tillykke med the Double. I annoncen ses Ailton Almeida hoppende op i luften, med en sløret tilskuerrække i baggrunden. Selve fodboldbanen er således ikke afbildet.

 

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg Danmark A/S bemærker at annoncen ikke var tiltænkt som en markedsføring af Carlsberg. Den grønne farve kan ikke anvendes som reference til Carlsbergs ølproduktion, idet den grønne farve anvendes i alle henseender i Carlsbergs logo, samt at spilleren ikke kan identificeres på en bane og derved ikke kan identificeres som aktivt udøvende.

 

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at sloganet ”part of the game” relaterer til Carlsberg Danmark A/S’s fodboldsponsorater og således ikke i sig selv sidestilles med alkoholmarkedsføring. Markedsføringstiltag skal imidlertid bedømmes på det samlede indtryk, der efterlades hos betragteren, og under henvisning til ændringen fra ”Carlsberg” til ”Champions” på spillerens trøje samt den grønne farve anvendt i annoncen, fremstår markedsføringen som en alkoholreklame. På den baggrund vurderer Alkoholreklamenævnet, at Nævnet havde kompetence til at behandle klagen.

 

Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer må ikke afbilde sportsstjerner i forbindelse med sportssider, jf. retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevare § 6. Alkoholreklamenævnet bemærker, at der generelt skal udvises stor agtpågivenhed, når sportsstjerner anvendes i markedsføringen, idet disse ofte tillige kan være rollemodeller for børn og unge eller kan efterlade et indtryk af, at et vist forbrug han give succes og forbedre den fysiske formåen, hvilket strider med retningslinjernes §§ 3 og 5.

 

Alkoholreklamenævnet udtaler således kritik af markedsføringstiltaget, men ser det som en formildende omstændighed, at der ikke er tale om specifik produktmarkedsføring.

 

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser