Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Københavns Lufthavn

08.08.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Københavns Lufthavn for et markedsføringstiltag i deres tax free-afdeling, der særligt appellerede til børn og unge samt sammenkædede markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer med aktiv sportsudøvelse.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget fandt sted i udenrigslufthavnens tax free-shop og bestod af et fodboldmål, hvori en række øl- og spiritusprodukter var udstillet sammen med fodbolde og nationalflag.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg fremsendte bemærkninger på vegne af Københavns Lufthavn. Carlsberg bemærkede, at markedsføringstiltaget fandt sted under VM i 2010 og derfor ikke længere var at finde i Lufthavnen. Carlsberg bestred, at der var tale om markedsføring, der specielt appellerede til børn og unge, idet markedsføringstiltaget var placeret i lufthavnens afdeling for øl, vin og spiritus, hvor børn ikke færdes uden ledsagelse af en voksen. Carlsberg anerkendte dog, at der var en vis sammenkædning mellem alkoholmarkedsføringen og aktiv sportsudøvelse.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet finder ikke, at markedsføringen i den for Nævnet fremlagte form særligt er rettet mod børn og unge.

Alkoholreklamenævnet bemærker derimod, at markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer ikke må forbindes med aktiv sportsudøvelse, jf. retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 4, stk. 5. I det for Alkoholreklamenævnet fremlagte materiale er de alkoholholdige produkter massivt placeret i et fodboldmål. Et fodboldmål har kun en funktion i forbindelse med den aktive sportsudøvelse, hvorfor dette er i strid med retningslinjernes § 4, stk. 5. Alkoholreklamenævnet udtaler kritik heraf.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser