Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Smukfest rebus

10.08.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Skanderborg festival for at rette markedsføringen mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget udgjorde et outdoor billboard, hvorpå en rebus var påtrykt. Rebussen udgjorde en kombination af tegninger, billeder og tekst, og løsningen på rebussen dannede ordene “Skanderborg festival = Smukfest”. Blandt tegningerne var bl.a. en and med en cigaret i munden, en borg og en tegning af Skanderborgs maskot ”Walther” nøgen. Blandt billederne var der et billede fra festivalens campingområde, et der viste publikum under en koncert, og et der viste en Royal Pilsner dåse. Under rebussen var logoer fra festivalens fire sponsorer afbilledet: Royal Beer, Smirnoff, Captain Morgan og BT.

Indklagedes bemærkninger
Royal Unibrew svarede på vegne af Skanderborg Festivalen og gjorde som udgangspunkt opmærksom på, at der ikke var tale om markedsføring af alkohol, men af en festival, som bl.a. sponsoreres af Royal Unibrew. Royal Unibrew bestred, at reklamen særligt appellerede til børn, og at tegningernes udformning særligt var rettet mod børn og unge. Royal Unibrew gjorde opmærksom på, at festivalen i øvrigt ikke var henvendt mod børn og unge.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer ikke må rette sig direkte eller indirekte til børn og unge. Alkoholreklamenævnet finder ikke, at den for Nævnet fremlagte markedsføring, der viser en rebus baseret på tegninger og billeder, er rettet mod børn og unge. Alkoholreklamenævnet bemærker, at rebussens karakter har voksenappeal, ligesom arrangementet heller ikke er rettet mod børn og unge.

På den baggrund kritiserer Alkoholreklamenævnet ikke markedsføringen, men påpeger, at anvendelsen af produktmarkedsføring, i sammenhæng med at børn og unge deltager i ikke ubetydelig grad, kræver, at der udvises særlig påpasselighed.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser