Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Carlsberg reklame på butiksfacade

28.11.2012

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Carlsberg Danmark A/S for at forbinde sport og alkoholmarkedsføring samt for markedsføring der virker påtrængende.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
I forbindelse med EM i juni 2012, havde Carlsberg Danmark A/S en outdoor reklame på hjørnet af Illums Varehuset på Amagertorv i indre København. Reklamen fyldte hele varehuset hjørnefacade ud mod hhv. Strøget og Købmagergade. Reklamen afbildede tre fodboldfans, malet i hovedet med de nationale flag for hhv. Danmark, Tyskland og Finland. Midt i billedet var afbildet en stor Carlsberg flaske og øvers i venstre hjørne stod teksten ”vis din kampgejst”.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg bemærkede, at markedsføringen tog udgangspunkt i EM, som Carlsberg var sponsor af, med deltagelse af 16 nationer. Markedsføringen sammenkædede ikke alkohol og aktiv sportsudøvelse, da der alene var fokus på fodboldfans og deres begejstring over deres landshold. Carlsberg Danmark A/S anførte således, at markedsføringen ikke var i strid med retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet er i denne sag bekymret for, hvorvidt koblingen mellem vildskab og øl i den konkrete outdoor-reklame kan siges at være særligt overtalende eller påtrængende, jf. Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 4.

Koblingen af hooligan-drukkultur og produktmarkedsføring er på grænsen for Retningslinjernes regler om påtrængende markedsføring. Nævnet er endvidere bekymret for det mulige signal, der sendes i form af de mjød-drikkende vikinger og den i billedet meget markant fremtrædende flaske. Flasken er det væsentligste element i billedet.

Positioneringen på en befærdet strøggade i det centrale København kombineret med associationer til alkohol i form af en flaske, hvis størrelse ligger tæt på grænsen for overtrædelse af Retningslinjerne, gør, at Nævnet udtrykker bekymring og henstiller til Carlsberg fremadrettet at overveje ikke at sammenstille lignende associationsmønstre i markedsføringsøjemed.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser