Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for markedsføring af RTD-produkt

22.08.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over et bryggeris markedsføring af et RTD-produkt i forbindelse med en out door-reklame. Klager var af den opfattelse, at markedsføringen gav indtryk af, at forbrug af produktet giver succes i kærlighedslivet på grund af produktets slogan. Derved mente klager, at bryggeriet overtrådte regelsættets punkt 3.

Beskrivelse af markedsføringen
Outdoor-reklamen var placeret ved et busstoppested og markedsførte et RTD-produkt. På reklamestanderen stod der ”Ready for a NEW romance?”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte i sagen, at det var fuldt ud opmærksom på de gældende regler for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, og at de anså den pågældende markedsføring for at ligge inden for grænserne.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at det anvendte ordspil og hentydningen til ”romance” ikke ud fra en samlet betragtning kunne anses som værende i strid med reglerne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser