Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for logo på fodboldtøj til børn

01.12.2003

Klagens indhold
Alkoholpoltisk Landsråd klagede over, at et bryggeri anvendte logo på fodboldtøj til børn. Derudover var klager af den opfattelse, at bryggeriet anvendte rollemodeller med speciel appel til børn og unge i sin markedsføring. På baggrund heraf mente Alkoholpoltisk Landsråd, at bryggeriets markedsføring stred mod reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Klager gjorde blandt andet opmærksom på følgende forhold:
– At der på en fodboldklubs hjemmeside blev vist et foto af klubbens anfører, der løb ind på fodboldbanen med et barn i hånden. Barnet var iført spillerdragt med bryggeriets logo. Baggrunden af fotoet var en væg med bryggeriets logo i bryggeriets farver.
– At der på fodboldklubbens webshop kunne købes trøjer påtrykt bryggeriets logo under kategorien “børn”.
– At der på fodboldklubbens hjemmeside blev vist spillerportrætter, hvor baggrunden var en væg med bryggeriets logo i bryggeriets farver.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte i sagen, at de havde indskærpet over for fodboldklubben, at bryggeriets logo alene måtte være synligt på beklædning til personer over 18 år, og at der tillige i sponsoraftalenmed klubben var anført, at fodboldklubben bl.a. er forpligtet til at overholde retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Bryggeriet oplyste, at klubben siden hen havde bekræftet, at de havde efterlevet deres indstilling om ikke at sælge brønetøj med bryggeriets logo.
Hvad angår klagen om anvendelse af rollemodeller bestred bryggeriet, at klubbens anfører er en rollemodel, der specielt appellerer til børn og unge. Bryggeriet undestregede i den sammenhæng, at det pågældende billede (klubbens anfører og dreng) ikke var anvendt i bryggeriets markedsføring. Endelig anførte bryggeriet, at den øvrige eksponering af deres logo lå fuldt indenfor rammerne af et sædvanligt sponsorat.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at billedet på hjemmesiden af spiller og barn iført fodboldtøj med bryggeriets logo samt logotæppet i baggrunden, ikke var i overensstemmelse med reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.
Ligeledes fandt udvlaget, at spillerportrætterne på logobaggrund i bryggeriets logofarve ikke var i overensstemmelse med reglerne. Bryggeriets logo på voksne spillertrøjer i neutral farve gav dog ikke anledning til bemærkninger.
Udvalget tog til efterretning, at bryggeriet havde taget de fornødne skridt til at fjerne logoet fra børnesportstøjet.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser