Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Kildespring for markedsføring af RTD-produktet ”Vodkanissen”

19.11.2003

Klagens indhold
Bryggeriforeningen klagede over Kildespring A/ S for markedsføringen af RTD-produktet ”Vodkanissen”. Bryggeriforeningen var af den opfattelse, at produktet fremstod som en sodavand, der henvendte sig til børn, hvorved retningsliniernes punkt 5. var overtrådt. Derudover henviste Bryggeriforeningen i sin klage til produktets hjemmeside, der efter foreningens opfattelse ligeledes henvendte sig til børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringen
På etiketten vistes blandt andet en tegneserienisse og teksten ”Ho Ho” samt produktets navn, som stod skrevet med graffitiskrift. Etiketten var ligeledes præget af klare blå og røde farver. Vodkanissen var blandt andet markedsført i form af annoncer og på Kildesprings hjemmeside. I en annonce for produktet stod bl.a. følgende: ”Ryk nissen af og få chancen for en tur i kanen!”.

Indklagedes svar på klagen
Kildespring A/S anførte i sagen, at produktets etiket med afbildning af julenissen ikke rettede sig mod unge, da nissen ikke havde et sødt og uskyldigt udtryk. Kildespring anførte endvidere, at Vodkanissen ikke var alene om afbildningen af en figur med reference til julen, idet flere juleøl havde tilsvarende illustrationer på etiketterne. Endelig henviste kildespring til, at det tydeligt fremgik af etiketten, at produktet indeholder vodka. I forhold til produktets hjemmeside anførte Kildespring, at de ikke fandt udformningen i strid med regelsættet.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at ”Vodkanissen” fremtrådte som særlig rettet mod børn og unge, hvilket er i strid med reglerne om markedsføring af alkoholholdige drikkevarers punkt 5.

Efter en samlet vurdering af etikettens udformning,
indhold og farvevalg samt den øvrige markedsføring – herunder i form af annoncer og hjemmeside – fandt udvalget, at
markedsføringen ikke levede op til den agtpågivenhed, der efter reglerne skal vises ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, idet der opfordres til umådeholdent forbrug, jf. punkt 3.

På baggrund heraf udtalte Håndhævelsesudvalget skarp kritik af markedsføringen. Udvalgte valgte at offentliggøre kritikken i en pressemeddelelse.

Klager
Bryggeriforeningen.

» Pressemeddelelse for afgørelsen (LINK)


Læs flere aførelser