Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring fra diskotekerne Crazy Daisy, Buddy Holly og Brews’n’Bongo

11.11.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over diskotekskæderne Crazy Daisy, Buddy Holly og Brews´n´Bongo for at rette alkoholreklamer direkte mod mindreårige via sms og e-mail, da man kan tilmelde sig sms og e-mail med en alder på 15 år.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
På diskotekernes hjemmesider var der mulighed for at tilmelde sig sms og e-mail med en aldersangivelse på 15 år.
Klagen indeholdt konkrete eksempler på sms-beskeder og e-mail-nyhedsbreve, hvor der bl.a. blev henvist til ”Afterschool!”-arrangementer mellem kl. 13-17.30 med angivelse af en aldersgrænse på 18 år. Et nyhedsbrev indeholdt samtidig en annonce for en ”Handelsskole & Gymnasie-fest” med fri fadøl og billig spiritus med angivelse
af en aldersgrænse på 18 år.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Diskotekerne er medlem af NOX Network-samarbejdet, som med det samme fjernede muligheden for at tilmelde sig kundekartotekerne, hvis man ikke er fyldt 18 år på alle deres medlemsdiskoteker.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget konstaterede, at diskotekerne med sms og email henvender sig direkte til de brugere, der har oprettet sig på diskotekernes hjemmeside. Udvalget har gennemgået de påklagede e-mails og sms´er man modtager som oprettet bruger. Udvalget udtalte kritik af ”Afterschool”- arrangement og Handelsskolefest – uanset at der var anført en aldersgrænse for deltagelse i arrangementet på 18 år. Arrangementerne rettede sig ved deres betegnelse til børn og unge samtidig med, at der annonceredes med alkoholholdige drikke. Det forhold, at markedsføring af alkoholholdige drikkevare var udformet som aktiv markedsføring i form af sms og e-mail, var en skærpende omstændighed, hvilket medfører at afsenderen bør udvise særlig agtpågivenhed såfremt modtagerne er børn og unge – uanset om de i øvrigt
måtte have givet samtykke eller ej. I det omfang sådanne meddelelser er sendt til børn og unge, er der tale om
overtrædelse af reglerne og udvalget udtrykker kritik af fremgangsmåden, særligt under hensyntagen til markedsføringens afsenders profil. Håndhævelsesudvalget tog dog til efterretning, at diskoteket oplyser, at arrangementerne er ophørte. Udvalget tog tillige til efterretning, at det ikke længere var muligt at blive tilmeldt de konkrete e-mail og sms-service på Internettet med angivelse af en alder under 18 år.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser