Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Annonce med golfspiller i avisannonce

09.02.2006

Klagens indhold
De Samvirkende Købmænd klagede over sammenkædningen af alkohol og sport. Beskrivelse af markedsføringstiltaget Reklamen var en annonce i en formiddagsavis som viste en golfspiller på en golfbane i midten af annoncen. Udenom golfspilleren var vist en række produkter, øl, spiritus, chokolade, sodavand med angivelse af tilbudspriserne på disse.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede meddelte, at annoncen skal ses som en ”smutter” og vil ikke blive gentaget,men anførte samtidigt, at golfspilleren grafisk er kædet sammen med tilbuddet på sodavand.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget noterede med tilfredshed, at indklagede beklager annoncens udformning, som ikke vil blive gentaget. Udvalget tager dermed indklagedes holdning til efterretning.

Klager
De Samvirkende Købmænd


Læs flere aførelser