Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Sammenkædning af alkohol og sport i annonce

09.02.2006

Klagens indhold
De Samvirkende Købmænd klagede over, at alkohol og sport blev sammenkædet i en tilbudsavis. Beskrivelse af markedsføringstiltaget. Markedsføringen fandt sted i en tilbudsavis distribueret til danske husstande af en tysk grænsehandelskøbmand. I tilbudsavisen var der på hver side et billede af en dansk håndboldspiller – og der var afbildet alkoholprodukter på de fleste af siderne i tilbudsavisen.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede beklagede markedsføringen og meddelte, at det ikke havde været hensigten at overtræde Håndhævelsesudvalgets retningslinier, men at indklagede ikke havde været opmærksom på retningsliniernes ordlyd.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget noterede med tilfredshed, at indklagede beklagede
annoncens udformning, som ikke vil forekomme
igen. Udvalget tager dermed indklagedes holdning til
efterretning.

Klager
De Samvirkende Købmænd


Læs flere aførelser