Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring af PARTY PAKKE i en grænsehandelsbutik

11.05.2006

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at der i et reklamekatalog for en grænsehandelsbutik blev markedsført en
party pakke, der indeholdt 288 øl, 66 flasker vin og 10 flasker spiritus, tilsammen 859 genstande. Klager fandt, at
reklamen var ude af trit med Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser og opfordrede til umådeholdent
forbrug, hvilket er i strid med punkt 3 i retningslinjerne.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen fandt sted i et reklamekatalog og består af et billede af en såkaldt party pakke, der består af en række forskellige alkoholholdige drikkevarer samt sodavand. Billedet er ledsaget af en liste, der beskriver pakkens indhold, herunder 288 øl, 66 flasker vin og 10 flasker spiritus. Øverst på billedet står der ”Konfirmation? Bryllup? Jubilæum? Rund fødselsdag?”, hvilket henviser til begivenheder, som pakken kan anvendes til.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede henviste til, at der ikke var tale om en pakke, der var klar til afhentning, men at reklamen blot viste et priseksempel baseret på, hvad toldreglerne tillader af indførsel fra Tyskland til Danmark, og hvad butikkens kunder
typisk efterspørger. Indklagede ønskede imidlertid ikke at opfordre til et stort forbrug og valgte derfor på baggrund
af klagen at stoppe den pågældende reklame.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget tog til efterretning, at den pågældende reklame var stoppet.

Klager
Alkoholpolitisk landsråd


Læs flere aførelser