Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring af vodka på tube til yngre forbrugere

11.05.2006

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over firmaet Go-More.dk´s markedsføring, særligt markedsføringen af vodkaproduktet Go-Wodka, der blev solgt på tube. Klageren anførte, at både produktets design og markedsføringen
rettede sig mod børn og unge, blandt andet fordi der i reklamerne optrådte personer hvis udseende gav indtryk af, at unge mennesker indtager alkoholholdige drikkevarer. Derudover anførte klager, at markedsføringen både opfordrede til umådeholdent forbrug og gav indtryk af, at et vist forbrug kan give succes.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen skete gennem en pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen af produktet og på firmaets
hjemmeside. Billedmaterialet inkluderer blandt andet billeder af unge mennesker, der fester og danser og et
billede af en ung pige, der solbader i bikini, og har en Go-Wodka tube stukket ned i sine trusser. Nogle steder
er billedmaterialet ledsaget af sloganet ”for a better standing”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede henviste til, at markedsføringen kun fandt sted på hjemmesiden og på diskoteker, hvor aldersgrænsen
for køb af alkohol er 18 år. Samtidig var det indklagedes vurdering, at de viste personer på hjemmesiden
var i midten af tyverne, og derfor ikke forbandt indtag af alkoholholdige drikkevarer med helt unge mennesker.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget udtalte, at der manglede seriøsitet i markedsføringen af alkoholproduktet ”Go-Wodka”, da produktet blev markedsført i en gimmick-lignende emballage. Samtidig indskærpede udvalget, at der altid skal udvises
særlig agtpågivenhed i relation til børn og unge.

Klager
Håndhævelsesudvalget og Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser