Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek LA*KI

01.05.2007

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over diskotek LA*KI’s alkoholmarkedsføring over for børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
LA*KI driver både ungdomsdiskotek for de 11 til 15-årige samt almindeligt diskotek, dog med en aldersgrænse på 16 år. Af denne grund var LA*KI’s hjemmeside ikke underlagt en aldersbegrænsning. På hjemmesiden fandtes adskillelige reklamer for alkohol i form af bannerreklamer og henvisninger til alkoholholdige produkters egne hjemmesider, samt partyshots af ungdomsdiskotekets gæster, hvor der i baggrunden af billederne fremgik tydelige alkoholreklamer.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede tog klagen til efterretning og lukkede med det samme den eksisterende hjemmeside, indtil en ny og mere sikker hjemmeside oprettes. Den nye hjemmeside bliver gennemgået af en jurist, inden den gøres tilgængelig. Fremover vil der være to hjemmesider, en for ungdomsdiskoteket og en for det almindelige diskotek. Ungdomsdiskotekets hjemmeside bliver udstyret med en adgangskode, der oplyses af dj’en på selve diskoteksaftenen, således at kun personer, der har denne kode, kan komme ind på hjemmesiden. Denne kode ændres for hver diskoteksaften. Indklagede har oplyst, at der ikke vil fremgå billeder på ungdomsdiskotekssiden af alkoholholdige produkter.

Afgørelse
Håndhævelsesudvalget tager til efterretning, at Diskotek LA*KI har ændret markedsføringen på hjemmesiden. Udvalget vil imidlertid minde om, at børn og unge er særligt beskyttet af reglerne, og at der derfor skal udvises særlig agtpågivenhed i forhold til disse grupper.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser