Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

CUBA Pubcrawl

30.05.2007

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over arrangementet Danish Pubcrawl, der både via markedsføring og selve arrangementets karakter opfordrede til umådeholdent indtag af alkohol.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Arrangementet var sponsoreret af CUBA vodka, og det fremgåik af invitationen til Pubcrawlen, at disse produkter forefandtes på alle besøgte barer, samt at deltagerne kunne vinde CUBA vodka merchandice. Danish Pubcrawls slogan var ”Just drink and crawl with us” og af nyhedsbrev samt af invitation fremgik flere opfordringer til stort indtag af alkohol. For eksempel fremgik det, at man skal følge en række regler gennem arrangementers afholdelse, og at en overtrædelse af disse regler medfører ”våde afstraffelser”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede bemærkede, at arrangementet alene var rettet mod personer over 18 år, og at der altid ved starten af et arrangement blev kontrolleret ID på alle deltagere. Indklagede gjorde klart, at ordvalget i nyhedsbrevene og invitationer er henvendt unge. Indklagede var imødekommende overfor at omformulere eller slette de mest problematiske sætninger/ord.

Afgørelse
Udvalget konstaterede, at der i danishpubcrawl.dk’s markedsføring opfordres til massiv indtagelse af alkoholholdige drikkevarer. Markedsføring gennem udtryk som ”En oplevelse du ikke kan huske” og ”…sjove regler man skal følge, og våde afstraffelser til dem, der ikke gør”, er i strid med de alkoholpolitiske hensyn, som ligger til grund for retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Udvalget noterede sig derfor med tilfredshed, at indklagede selv er opmærksom på, at sådanne udtryk er problematiske ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Den konkrete markedsføring af pubcrawl-arrangementerne er på flere punkter i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Det gælder især forbuddet mod at opfordre til umådeholdent forbrug og den særlige beskyttelse af unge mennesker. Udvalget vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at gruppen af unge, som er særligt beskyttet af retningslinjerne, i nogle situationer er udvidet til at gælde unge op til 21 år, jf. punkt 5 i retningslinjerne.

Da retningslinjerne alene vedrører markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, skelner Håndhævelsesudvalget i sin afgørelse mellem afholdelsen af arrangementerne og markedsføringen af dem. Udvalget finder således ikke, at selve afholdelsen af pubcrawls er i strid med retningslinjerne, og såfremt den fremtidige markedsføring af arrangementerne lever op til de alkoholpolitiske hensyn i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, forventer udvalget ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser