Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

DFDS Seaways

12.10.2007

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over markedsføringen af alkohol, som rettede sig mod børn på DFDS Seaways minicruise mellem København og Oslo. Alkoholpolitisk Landsråd havde tidligere indgivet en klage over en lignende sag i 2006.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
I færgens ‘tax-free shop’ var spiritusprodukter og slik placeret sammen, spiritus var udstillet sammen med legetøj og spiritus udstillet i børnehøjde. På drinkskortet var menuen af børnedrinks placeret blandt alkoholholdige drinks. I færgens diskotek afholdtes om dagen arrangementer for børn.

Indklagedes bemærkninger til klagen
DFDS A/S revurderede på baggrund af klagen markedsføringen i de berørte områder og tog tiltag til at undgå, at alkoholholdige drikke fremstår som markedsført direkte overfor børn og unge.

I færgens ‘tax-free shop’ var opstillingerne blevet ændret, således at spiritusprodukterne er kommet ud af en “impulsrækkevidde”.

I diskoteket afholdes om eftermiddagen strukturerede aktiviteter, fx ansigtsmaling, under opsyn af flere medarbejdere for børn.Derudover er der børnemusik, og der tiltrækkes ikke voksent publikum. De tilstedeværende voksne i tidsrummet ledsager børnene, og områdets funktion som diskotek er ikke aktiv.

Drinkskortet på færgen er nu ændret, således at ikke-alkoholholdige drinks står forrest, så der skelnes mellem alkohol og alkoholfri drinks.

Der udstilles ikke længere alkohol sammen med ting til børn. Deruodver er etableret en kaffebar på området ombord, som ligger lige op af legeområdet for børn. Kaffebaren sælger ikke alkoholholdige drikkevarer.

Efter Håndhævelsesudvalgets afgørelse (som fremgår nedenfor) har DFDS A/S fulgt yderligere op med tiltag, bl.a. en ændring af en børnegevinstkupon, hvoraf det nu fremgår eksplicit, at den ikke giver mulighed for køb af alkohol og tobak.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Klagen var en gentagelse af en lignende klage fra 2006, hvilket Håndhævelsesudvalget fandt særdeles uheldigt. Håndhævelsesudvalget fandt, at klagen over markedsføringen på DFDS-færge var berettiget, og at der var tale om overtrædelse af retningslinjerne. Håndhævelsesudvalgets formand og sekretariat gennemgik med repræsentanter fra DFDS markedsføring på skibet.

Udvalget noterer sig, at DFDS efterfølgende har ændret holdning til deres markedsføring over for børn, og nu anerkender de særlige beskyttelseshensyn, der er i relation til børn. Udvalget tager derfor sagen til efterretning.
Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser