Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Nattelivsportalen www.dkbn.dk

12.10.2007

Klagens indhold
Klagen omhandlede, at markedsføringen rettede sig mod børn og unge og ikke i tilstrækkkeligt omfang tog de særlige hensyn, som kræves ved markedsføring af alkohol mht. reklamens indhold og udformning. Ydermere mente klageren, at markedsføringen opfordrede til umådeholdent forbrug af alkohol.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
På nattelivsportalen www.dkbn.dk fremgik en række pop-up reklamer for alkoholholdige drikkevarer. På hjemmesiden var der annoncer for en række diskoteker, bl.a. med tilbud om gratis alkohol, alkoholproducenters logoer. Ligeledes fandtes links til en lang række ungdomsuddannelsesinstitutioner, hvilket kunne opfattes som legitimering af hjemmesiden.

Hjemmesiden bestod i øvrigt af en række festbilleder fra diskotekers arrangementer.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede anførte, at www.dkbn.dk er et ‘online community’, som ikke sælger alkohol. dkbn ApS segmenterer brugerne på baggrund af brugernes egne oplysninger, og eksponerer derfor ikke alkoholreklamer over for børn og unge under 18 år. Dog skete der en fejl i april 2007, hvor en alkoholreklame blev eksponeret over for alle brugere uanset alder.

Indklagede oplyste, at billederne af festende unge bliver taget på diskoteker og til fester på ungdoms- og videregående uddannelsessteder. På uddannelsesinstitutioner sker fotografering efter aftale med elevråd eller festudvalg.

En del af hjemmesidens indhold oprettes af brugerne. Ligesom diskoteker enkeltvis lægger egne annonce-plakater på hjemmesiden. dkbn ApS nævnte, at de på sigt vil implementere, at brugerne/diskotekerne ved oprettelse af events på hjemmesiden skal acceptere en erklæring om, at markedsføringen af eventen overholder go markedsføringsskik.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget ser med stor alvor på klagen og udtrykker kritik.

Håndhævelsesudvalget finder, at retningslinierne er overtrådt på adskillige punkter, herunder særligt beskyttelseshensynet over for børn og unge.

Hjemmesidens univers og opsætning har en diffus karakter, så det er svært at adskille markedsføring og andet indhold på hjemmesiden. Dette problem forstærkes yderligere af, at hjemmesidens målgruppe er unge mennesker. I denne sammenhæng er det derfor ikke nok at brugerne af hjemmesiden selv kan angive alder og dermed blive segmenteret i forhold til f.eks. alkoholreklamer.

Markedsføring af alkohol hører ikke hjemme i dette univers.

Ydermere er hjemmesiden også i karambolage med andre af retningslinierne, bl.a. bestemmelsen om at markedsføring ikke må give indtryk af at give succes.

Håndhævelsesudvalget påpeger, at dkbn ApS ikke kan fraskrive sig ansvaret for hjemmesidens indhold ved at pålægge samarbejdspartnere et løfte om, at disse overholder Håndhævelsesudvalgets retningslinier.

Håndhævelsesudvalget undres over, at en lang række af landets ungdoms- og gymnasieskoler o.lign. er repræsenteret på hjemmesiden, og vil derfor kontakte skolerne og orientere om Håndhævelsesudvalgets afgørelse i denne sag.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser