Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Cult

02.09.2008

Klagernes indhold
Alkoholpolitisk Landsråd samt en række privatpersoner klagede over kampagerne Cult Shaker ”The Party Maker” samt Cult-Cola”Støt Bysterne”, og endelig Cult.dk, der var rettet mod børn og unge. Derudover opfordrede kampagnen ”The Party Maker” til overforbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltagene
Kampagnen ”The Party Maker” afbilder en ung kvinde, iklædt trusser, siddende i et køleskab, hvor køleskabsdøren er fyldt med Cult Shaker. Øverst i billedet står teksten ”The Party Maker”.

Kampagnen ”Støt Brysterne” fremstiller en kvinde og en mand, hvor kvinden står foran manden, kun iført trusser. Billedet viser tydeligt, at kvinden mangler det ene bryst. Af kampagnen fremgår det, at forbrugeren støtter kampen mod brystkræft ved køb af Cult Cola.

På Cult.dk kan diskoteker reklamere for fremtidige events, samtidig med at unge brugere kan uploade billeder fra tidligere fester på sitet. Nogle diskoteker reklamerer med events som body-tequila og wet t-shirt konkurrencer.

Indklagedes bemærkninger til klagerne
Indklagede bemærkede, at det ikke var hensigten at opfordre til overforbrug ved ”The Party Maker” kampagnen.

Indklagede bemærkede, at ”Støt Brysterne”-kampagnen omhandlede et ikke-alkoholholdigt produkt, og derfor ikke udgjorde betænkeligheder i forhold til Alkoholreklamenævnets retningslinjer.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer skal, i henhold til retningslinjernes § 3, udvise særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af både reklamemiddel samt reklamens udformning og indhold. Markedsføringen bør derfor ikke, hverken direkte eller indirekte, fremtræde påtrængende eller provokerende.

Nævnet fandt, at kampagnen ”The Party Maker” både var påtrængende og provokerende. Nævnet udtrykte derfor kritik af kampagnen.

F.s.a. kampagnen ”Støt brysterne” sammen med Kræftens Bekæmpelse henviste Nævnet sagen til Læskedrikreklamenævnet, idet der var tale om en kampagne vedrørende cult-cola, som er alkoholfrit, jf. endvidere retningslinjernes § 1 sidste afsnit: ”Det vil som hidtil være muligt for f.eks. et bryggeri at markedsføre producentnavn og logo sammen med ikke-alkoholholdige produkter, når disse markedsføres ligeværdigt.”

Nævnet fandt ikke, at Cult.dk på det for Nævnet foreliggende grundlag gav anledning til kritik.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd samt 7 privatpersoner.


Læs flere aførelser