Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Vores Cup

08.12.2008

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over markedsføringen af Carlsberg. Carlsberg knyttede i for høj grad markedsføringen til sport ved sponsoreringen af Vores Cup.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Vores Cup var en amatør fodboldturnering, der er fordelt på 11 delturneringer med 128 hold a 7 personer og lokale finaler samt én afsluttende finale. Omkring 10.000 personer har deltaget.

Vores Cup er blevet markedsført under blandt andet sloganet “Vores øl – Vores Cup” samt under navnet Carlsberg Cup, ligesom der blev markedsført på sportsrekvisitter og i forbindelse med direkte udøvelse af sport.

Der er på Carlsberg’s hjemmeside blevet up-loaded stemningsbilleder fra selve turneringen, der viste en gruppe i færd med at spille drukspil, hvoraf disse var mere eller mindre påklædt.

Indklagedes bemærkninger til klagerne
Indklagede beklagede at markedsføringstiltagene ikke overholdt Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikke. Samtidig bemærkede indklagede, at en række tiltag blev iværksat for at forhindre fremtidige overtrædelser af retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Nævnet konstaterede, at der var tale om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. I henhold til Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 6 må markedsføringen heraf ikke forbindes med sport og idræt. Det er dog tilladt at anvende virksomhedsnavn eller –logo ved markedsføringen, såfremt der ikke er tale om direkte eller indirekte produktmarkedsføring af alkoholholdige drikkevarer, medmindre markedsføringen sker på bande- eller vægreklamer.

Nævnet konstaterede, at Carlsbergs markedsføring af “Vores Cup”, der direkte associeredes til sloganet “Vores øl”, kunne sidestilles med produktmarkedsføring og udgjorde dermed et brud på retningslinjerne, idet markedsføringen direkte knyttede idrætsudøvelsen med alkoholholdige produkter. Nævnet så med betydelig alvor på overtrædelsen af retningslinjerne, særligt med henblik på markedsføringstiltagets omfang, og udtrykte skarp kritik heraf.

Carlsberg har beklaget overtrædelsen af reglerne samt iværksat en række tiltag der i fremtiden skal hindre overtrædelse af retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige produkter. Nævnet tog Carlsbergs bemærkninger til efterretning.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

 


Læs flere aførelser