Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Kylle kylle

25.05.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsbergs Tuborg Påskebryg for at rette markedsføringen mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget bestod af etiketten, hvor der er en tegning af en påskekylling, samt produktets navn ”kylle kylle”.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg Danmark A/S bemærkede, at påskekyllingen var en gennem mere end 40 år indarbejdet humoristisk identifikationstegning, som appelerede til et voksent publikum, samt at Forbrugerombudsmanden har fundet, at kyllingen var humor rettet mod voksne.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at markedsføringen har været anvendt i den for Nævnet fremlagte form siden 1965. Nævnet finder derfor, at markedsføringen fremstår som en voksen humoristisk identifikationskampagne snarere end en tegneserie, hvis indhold appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund ikke kritik.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser