Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

100 % Fodbold, 100 % Carlsberg

15.09.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg for at forbinde alkohol med sport.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Annoncen afbilleder en fodboldbane med fyldte tilskuerrækker klædt i danske farver, tre dåse-Carlsberg placeret foran en Carlsberg bande lige udenfor banen. Dåserne var betydeligt overdimensionerede i forhold til stadion. På dåserne var anført slogannet; ”100 % fodbold, 100 % Carlsberg”

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg bemærkede, at produkterne var udenfor fodboldbanen, og at der derfor ikke kunne være tale om aktiv sportsudøvelse, hvilket understøttedes af den afbillede bande.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at der er tale om en gentagelsessag. Nævnet anerkender, at der i forhold til sidste klage er sket en forbedring af markedsføringstiltaget. Det er dog Alkoholreklamenævnets vurdering, at helhedsindtrykket er det samme som i den foregående markedsføring, og at det fortsat tydeligere bør tilkendegives, at der er tale om aktiviteter udenfor banen. Alkoholreklamenævnet påpeger, at jo større tilknytning der er mellem banen og produkterne, jo mere påpasselig skal producenten være. På den baggrund udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringstiltaget.

Sloganet ”100% fodbold, 100% Carlsberg” giver ikke Alkoholreklamenævnet anledning til kritik.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser