Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Blockbuster

15.09.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Blockbuster og Carlsberg for at forbinde alkohol med sport.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen omhandlede en outdoor reklame i forbindelse med VM i fodbold. Reklamen afbildede to six-packs placeret på en græsplæne. Græsplænen var optegnet med streger, så den udgjorde en fodboldbane. Over de to six-packs stod teksten: ”Klar til 3. halvleg?”

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg tilkendegav at markedsføringen ikke havde været igennem den af virksomheden påkrævede screening og var i strid med retningslinjerne. Carlsberg opfordrede derfor Blockbuster til at nedtage markedsføringen straks.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at der er en umiddelbar forbindelse mellem markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer og sport, hvilket er i strid med Retningslinjernes §6. Alkoholreklamenævnet tager dog til efterretning, at producenten har tilkendegivet, at markedsføringstiltaget straks efter orientering om klagen blev nedtaget.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser