Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Mikkeller

15.09.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Mikkeller for, at opfordre til umådeholdent forbrug, fremtræde provokerende, forbinde alkoholindtagelse med bilkørsel, anføre at produktet blev anbefalet af læger og havde en gavnlig virkning på sygdomme samt for at anvende mindreårige i markedsføringen.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen fandt sted på Mikkellers hjemmeside og tog form af bl.a. blog indlæg og satiriske video klip.

Indklagedes bemærkninger
Mikkeller bemærkede, at deres produkter ikke appellerer til umådeholdent forbrug, da produkterne både er for ekstreme i smagen og for dyre i indkøb. Hele Mikkellers univers er bygget op omkring en indforstået ironisk humor, og Mikkeller beklagede, hvis nogen havde misforstået denne humor og taget det for pålydende. Blogindlægget med interview af en 17-årig var derudover straks fjernet fra hjemmesiden.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at markedsføringen af Mikkeller ikke er rettet mod børn og unge og konstaterer med tilfredshed, at blogindlægget med interview af 17 årig straks er fjernet fra hjemmesiden.

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer er underlagt et særligt ansvar, og brug af humor og ironi i markedsføringen skal anvendes med påpasselighed. Alkoholreklamenævnet finder, at Mikkellers brug af humor og ironi generelt er så indforstået, at det for andre let kan misforstås som opfordring til umådeholdent forbrug. Nævnet vurderer imidlertid, at dette ikke er tilfældet i det for Nævnet fremlagte materiale. Alkoholreklamenævnet tager derfor klagen til efterretning og opfordrer samtidig Mikkeller til at udvise særlig forsigtighed i den fremtidige markedsføring.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser