Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Walk in fridge

16.11.2010

Klagens indhold

Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Heineken for at forbinde alkohol med social succes samt til at opfordre til umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen omhandlede en reklamefilm, der viser en housewarming hos et par i midten af 30’erne. Først følger man kvinderne ind i soveværelset, hvor værtinden viser sit walk in closet frem. Derefter følger man mændene ind i køkkenet, hvor værten viser sit walk in fridge frem, hvori der kun er Heineken øl.

Indklagedes bemærkninger
Royal Unibrew anførte, at reklamefilmen var baseret på en karikeret illustration af mænd og kvinders forskellighed, og at personerne er castet for at afspejle den gennemsnitlige mand/kvinde. Der bliver på intet tidspunkt i reklamen indtaget alkohol, og der var således alene tale om opbevaring af Heineken i et køleskab.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet afviser, at reklamen efterlader det indtryk, at et vist forbrug kan give succes, idet karaktererne på humoristisk vis er fremstillet på en måde, hvor kønsrollerne er stærkt overdrevne. Dertil bemærker Nævnet, at der ikke i reklamefilmen vises indtagelse af produkter.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er en ikke ubetydelig mængde produkter i reklamen, men fremstillingen af disse har nærmere karakter af udstilling, idet produkterne fremstilles på en æstetisk og respektfuld måde, der ikke lægger op til stort eller overdrevent forbrug. Derudover skaber den humoristiske måde, hvorpå køleskabet fremstilles som pendant til et walk in closet, ikke en forventning om umiddelbar indtagelse.

Alkoholreklamenævnet finder derfor ikke anledning til at udtale kritik af det for Nævnet fremlagte materiale. Alkoholreklamenævnet påpeger dog, at det generelt er kritisabelt, at fremstille et stort antal produkter i markedsføringen, idet det normalt vil skabe en forventning om indtagelse.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser