Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

FCK Guld

14.12.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg for at forbinde alkohol med sport.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
I anledning af, at FCK vandt Danmarksmesterskabet i 2010, havde Carlsberg lavet en dåseøl i guld med FCKs logo. På dåsen var Carlsbergs eget logo ændret til ”Champions”. Dåsen blev markedsført og solgt i FCKs Supershoppen, og alle tilskuere over 18 år, fik i parken udleveret en af disse særligt producerede øl. Dåsen blev derudover markedsført ved brug af FCK spillere på FCKs hjemmeside.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg afviste, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne, og at markedsføringen kunne sammenkædes med fysisk succes eller aktiv sportsudøvelse. Carlsberg tilkendegav dog, at det var i strid med retningslinjerne, at anvende sportsstjerner til markedsføringen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at Carlsbergs markedsføring både indeholder sportsstjerner/rollemodeller og produktmarkedsføring i forbindelse med en sportsbegivenhed.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at markedsføringen i sin helhed overtræder retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, jf. § 2, stk. 1 og § 4, stk. 1 til 5. På baggrund heraf udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringen.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.

OBS! Det er de reviderede retningslinjer, der ligger til grund for afgørelsen.


Læs flere aførelser