Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Se FREM med Carlsberg

14.12.2010

Klagens indhold
Carlsbergs sponsorat af fodboldklubben FREM, og den deraf afledte markedsføring på stadion, var påtrængende og provokerende.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af bande- og vægreklamer, hvor Carlsberg produkter blev afbilledet i meget stor størrelse. Derudover var sloganet ”se FREM med Carlsberg” anført.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg anførte, at Carlsberg havde overtaget sponsoratet efter en anden sponsor, der også producerede alkoholholdige drikkevarer, og at der ikke hidtil havde været klager over den gamle markedsføring. Derudover mente Carlsberg ikke, at der var tale om en sammenblanding af sport og alkohol.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at det faktum, at der tidligere har været lignende markedsføring på stadion, ikke kan sidestilles med, at der ikke foreligger en overtrædelse af retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at det altid har været tilladt, at alkoholproducenter markedsfører på bande- og vægreklamer. På trods heraf skal der udvises særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af såvel reklamemiddel som reklamens indhold, jf. retningslinjernes § 4, stk. 1. Alkoholreklamenævnet finder, at produkternes dominerende fremtræden i dette tilfælde er særlig anmassende og provokerende, og dermed i strid med retningslinjernes § 4, stk. 1 og 2. På den baggrund udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringstiltaget.

Klager
Alkoholreklamenævnet har taget sagen op af egen drift.

OBS! Det er de reviderede retningslinjer, der ligger til grund for afgørelsen.


Læs flere aførelser