Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Tempt Cider

16.02.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Royal Unibrew for at rette markedsføringen af Tempt Cider mod børn og unge, samt til at knytte alkoholindtagelsen med seksuel succes.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen omhandlede en reklamefilm, der viste en kvinde i et bibliotek i en lejlighed, siddende med maske på med en Tempt Cider i hånden. Speaket til reklamen omhandlede en historie, fra da hun første gang mødte sin kæreste. Hun fortæller, at hun måtte foregive at have en allergisk reaktion for nødder for at få hans opmærksomhed, og den dag i dag ved han stadig ikke, at hun ikke er allergisk overfor nødder.

Indklagedes bemærkninger
Royal Unibrew anførte, at kvinden i filmen var 24 år. Tempt Cider universet var bygget op omkring temaet ”hemmeligheder”, og at målgruppen for reklamen og produktet var de 18-30 årige.

Alkoholreklamenævnets indledende bemærkninger
Idet der var tale om en klage, der alene vedrørte markedsføring på TV, traf Alkoholreklamenævnet beslutning om ikke at afsige en endelig afgørelse i sagen, førend Nævnet har drøftet sagen med Radio- og TV-nævnet. Beslutningen er begrundet i, at Alkoholreklamenævnet og Radio- og TV-nævnet deler kompetence til behandling af markedsføring af alkoholholdige drikkevarer på TV. Alkoholreklamenævnet har modtaget Radio- og TV-nævnets afgørelse af 4. marts 2011 vedrørende en anden klage med tilsvarende indhold og har på baggrund heraf behandlet klagen. Royal Unibrew har sidenhen informeret Alkoholreklamenævnet om, at de har taget reklamen af.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at det univers, markedsføringen udformer sig i, er meget voksent, og ikke som udgangspunkt appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet finder dog, at modellens udseende kombineret med reklameuniverset kan give indtryk af, at der er tale om en ung pige, der stadig bor hjemme, hvorfor reklamen vurderes at kunne appellere til børn og unge. Da Alkoholreklamenævnet har et særligt beskyttelseshensyn over for børn og unge, opfordrer Nævnet Royal Unibrew til at være opmærksom på de situationer, hvor gruppen af børn og unge aldersmæssigt ligger omkring 18 år, f.eks. 18 til 21-årige, da disse situationer kan være omfattet af retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnet bemærker derudover, at der ikke er nogen direkte billedlig sammenhæng mellem indtagelse af det alkoholholdige produkt og den i markedsføringen fremførte historie. Alkoholreklamenævnet finder dog, at den fremførte historie giver indtryk af, at der er en uudtalt sammenhæng mellem alkoholindtagelse og social succes. Her henvises særligt til sammenhængen mellem kvindespeaket; ”I was tempted – now I have a secret” og det efterfølgende mandespeak; ”Be tempted! Give in to the new refreshing Tempt Cider” samt selve produktnavnet, “Tempt Cider”.

Alkoholreklamenævnet vurderer, at det samlede udtryk i markedsføringen befinder sig i en gråzone, men finder ikke grundlag for at udtale kritik under henvisning til Radio- og TV-nævnets afgørelse af 4. marts 2011.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser