Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Carlsberg og døgnNetto

29.06.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg for et markedsføringstiltag i en døgnNetto, der særligt appellerede til børn og unge samt sammenkædede markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer med aktiv sportsudøvelse.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget fandt sted i døgnNetto og udgjorde et kampagnetilbud for en sampak af 20 dåseøl. Markedsføringen viser en tegneserieløve iført fodboldtøj i nationalfarver. Løven står oprejst med en fodbold under armen og den ene fod hvilende på to sampak, der udgør tilbuddet.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg bemærkede, at markedsføringstiltaget havde undsluppet Carlsbergs normale screeningsprocedure, men at Carlsberg ikke ville have anvendt den pågældende markedsføring, idet den kan anses for at appellere til børn og unge. Carlsberg har derfor iværksat tiltag, som skal optimere screeningsprocessen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at markedsføringstiltaget, der består af en tegneserieløve iklædt fodboldtøj stående med en fodbold under armen, er tegnet i en typisk tegneseriestilart. Alkoholreklamenævnet vurderer, at da løven appellerer til børn og sammenholdes med tilbuddet for Carlsberg, der er integreret i tegningen, er markedsføringstiltaget i strid med retningslinjernes § 6.

Alkoholreklamenævnet bemærker dog, at Carlsberg har taget klagen til efterretning og har tilkendegivet, at virksomheden fremadrettet optimerer screeningsprocesser i forhold til kunders markedsføring af deres produkter.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser