Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Original Tudefjæs

29.06.2011

Klagens indhold
Alkoholreklamenævnet vurderede, at produktet ”Original TudeFjæs” i udformning og markedsføring kunne være i strid med retningslinjerne, under henvisning til bestemmelsen om, at markedsføring af alkoholholdige produkter aldrig må rettes mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
TudeFjæs er et vodkaprodukt med smag af jordbær og menthol. Produktet markedsføres i en klar 1 liters glasflaske, således at selve produktets klare røde farve fremtræder tydeligt. Af etiketten fremgår produktets navn ”Original TudeFjæs” og en stregtegning af et grædende ansigt. Produktet indeholder 16,4 alkoholvolumenprocent og er derfor undtaget af salgsaldersgrænsen på 18 år, i modsætning til almindelige spiritusprodukter.

Indklagedes bemærkninger
Hela Wine & Spirits fremførte, at ordet tudefjæs er et almindeligt forekommende ord, blandt andet også i sammenhænge, der ikke er specielt rettet mod børn og unge. Produktets farve skyldes smagskombinationen for produktet. Alkoholprocenten er derudover betinget af markedsmæssige årsager.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed ved markedsføringen af alkoholholdige produkter, der kan købes af personer under 18 år. Nævnet henviser til § 6, stk. 1, hvorefter markedsføringen aldrig må rette sig direkte mod børn og unge, uanset hvilken form den antager.

Produktet ”Original TudeFjæs” er ét produkt i en serie af flere ensartede produkter. Alkoholreklamenævnet finder samlet set ikke, at disse produkter i deres fremtræden specielt markedsføres overfor børn og unge. Tillige finder Alkoholreklamenævnet ikke, at ordet ”tudefjæs” er et ord, der særligt anvendes af børn og unge, idet dette ord ofte anvendes i sportslige og lignende situationer.

På baggrund af ovenstående finder Alkoholreklamenævnet ikke, at markedsføringen er rettet mod børn og unge, jf. retningslinjernes § 6. Alkoholreklamenævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik, men henstiller HelaWine til at udvise særlig agtpågivenhed i den fremtidige markedsføring af dette og lignende produkter.

Klager
Alkoholreklamenævnet har taget sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser