Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Alkohol og Facebook

28.08.2012

Klagens indhold

Alkohol og Samfund klagede over konkrete tiltag ved fodboldklubben FC Københavns markedsføring. I klagen anførte klager Carlsbergs sponsorat af fodboldklubben og de indklagede markedsføringstiltag som værende markedsføring rettet mod børn samt brug af rollemodeller.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

På fodboldklubben FC Københavns officielle site på www.facebook.com var oploadet billeder, der afbildede spillere fra fodboldklubben ved officielle arrangementer på bl.a. folkeskoler, hvor spillerne iført spilleruniformer talte med folkeskoleelever.

Indklagedes bemærkninger

Carlsberg anførte, at virksomheden ikke var vidende om de pågældende markedsføringstiltag fra FC København, hvorfor Carlsberg ikke var afsender af kampagnen og ikke havde medvirket til dens planlægning eller afvikling.

Carlsberg erkendte, at virksomheden skulle udvise agtpågivenhed ved markedsføring overfor børn og unge, hvilket er blevet indskærpet overfor FC København af virksomheden.

Carlsberg understregede, at virksomheden er i løbende dialog med FC Københavns ledelse omkring retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, og Carlsberg vil afholde et møde med ledelsen af FC København for at understrege vigtigheden af FC Københavns medansvar for overholdelse af retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Som sagen er oplyst for Nævnet, var indklagede virksomhed ikke vidende om de konkrete markedsføringstiltag fra FCK. Nævnet skal derfor særligt gøre opmærksom på den kontrolforpligtelse, der påhviler producenter af alkoholholdige drikkevarer, der benytter sig af sponsorater. Der er i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer indlejret en kontrolforpligtelse for sponsoren ved konkret udmøntning af sponsoratet.– Nævnet bemærker også, at det at iklæde børn voksentrøjer og eksponere dem for rollemodeller med trøjer ligger tæt op ad produktion af trøjer til børn med logo.

Nævnet tager samlet til efterretning, at Carlsberg vil indskærpe retningslinjernes indhold over for FCK og afholde et møde på ledelsesplan for at sikre fremtidig efterlevelse fra FCK’s side af retningslinjerne. Det understreges samtidig, at markedsføring aldrig – uanset form – må rette sig mod børn og unge.

Klager

Alkohol og Samfund


Læs flere aførelser