Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Outdoor Gajol

28.08.2012

Klagens indhold

Alkoholreklamenævnet tog af egen drift den samlede markedsføringsindsats i forbindelse med en konkret outdoor-kampagne for produktet ”Gajol Shots” op til behandling.

Nævnet ville undersøge, om kampagnen kunne være i strid med Retningslinjernes regler om erhvervsdrivendes hensyntagen til sociale, forbrugermæssige og sundhedsmæssige aspekter forbundet med produktet, forbuddet mod påtrængende eller provokerende markedsføring samt forbuddet mod at opfordre til stort og umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Outdoor-kampagnen bestod af en række plakater, der i en afgrænset tidsperiode hang på offentligt tilgængelige steder såsom københavnske S-togs- og metrostationer.

Plakaterne havde typisk en farve svarende til produktets emballage som baggrund. I nederste højre hjørne af plakaterne var afbildet en flaske med produktet ”Gajol Shot”. Nederst til venstre for den afbildede flaske stod teksten ”Den originale Gajol – tilsat alkohol”.

I midten af plakaten sås et slogan, der var inspireret af det oprindelige Gajol-produkt, hvor man typisk finder et citat på låget af emballagen. På plakaten var fx citatet ”Uden mad og drikke duer helten ikke” afbildet, hvor ordene ”mad og” var streget over.

Indklagedes bemærkninger

De indklagede virksomheder Toms Gruppen A/S og United Drinks A/S gjorde gældende, at de var meget optaget af at optræde ansvarligt.

Det lå indklagede meget på sinde, at markedsføringen skete i overensstemmelse med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

I konsekvens af dette valgte indklagede at indstille kampagnen og aflyse alle fremtidige markedsføringstiltag i forbindelse hermed.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Nævnet konstaterer samtidig, at indklagede selv overfor Nævnet og i dagspressen har givet udtryk for, at den omhandlede kampagne kunne være i strid med Retningslinjerne for Markedsføring af Alkoholholdige Drikkevarer.

I konsekvens af samme har indklagede valgt at indstille kampagnen og aflyse alle fremtidige markedsføringstiltag i forbindelse hermed.

Alkoholreklamenævnet tager således samlet til efterretning, at indklagede selv har erklæret, at indklagedes markedsføringstiltag kunne være i strid med retningslinjerne og har ageret i overensstemmelse hermed.

Klager

Alkoholreklamenævnet tog sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser