Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

16+ fest i Nyborg

11.06.2013

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Diskotek One for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge, gennem afholdelse af arrangementerne Young Club for 5.-8. klasser.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Young Club er diskoteksarrangementer for elever i 5. til 8. klasse. Arrangementerne afholdes på selve diskoteket, der er et voksent miljø, hvor der bl.a. er omfattende vægreklamer for alkoholholdige drikkevarer. Til festerne arrangerer personalet drikkelege, hvor deltagerne bl.a. sættes i et tog på gulvet, og personalet hælder ikke alkoholholdige drikkevarer fra en spiritusflaske ind i munden på deltagerne.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede har ikke fremsendt bemærkninger til sagen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særligt har til formål at beskytte børn og unge, jf. retningslinjernes § 1, stk. 2, idet børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Herunder følger, at markedsføringen bør medvirke til at understøtte det samfundsmæssige ønske om, at børn ikke drikker alkohol, og at unge ikke starter alkoholindtagelse i en for tidlig alder.

Afholdelse af arrangementer for 5.-8. klasses elever i et voksent diskoteksmiljø, hvor der fremgår stor eksponering af markedsføring af alkoholholdige produkter, uanset at der ikke bliver serveret alkohol til deltagerne, er i strid med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevares § 6. Derudover bemærker Alkoholreklamenævnet, at det betragtes som en opfordring til stort eller umådeholdent forbrug, at arrangørerne simulerer drikkelege til arrangementerne, uanset at der ikke er alkoholholdigt indhold i spiritusflasken, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 3 og § 4 stk. 2. På den baggrund udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringstiltaget.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser