Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Crazy Daisy

11.06.2013

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Crazy Daisy i Randers for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge, markedsføre alkoholholdige drikkevarer på uddannelsesinstitutioner samt for, via deres markedsføring, at opfordre til umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af en række tiltag både via outdoor reklamer, via facebook og direkte på ungdomsuddannelser. På ungdomsuddannelserne i nærområdet deles f.eks. drinksbilletter ud til eleverne. Dertil kommer, at en del af markedsføringstiltaget er udformet som et skoleskema, hvor før og efter fest events er sat på som timer. Over skoleskemaet er der reklame for tilbud på alkoholholdige drikkevarer. En outdoor reklame for Crazy Daisy indeholder følgende payoff ”LIVET ER EN FEST – Hellere BRÆKKE sig end TRÆKKE sig!” efterfulgt af et tilbud på 3 x RTD produkter for kun 100,-.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede oplyste, at der ikke forelå en markedsføringsstrategi med uddannelsesinstitutioner som målgruppe, og at indklagede i øvrigt var helt enige i, at overtrædelser af Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer skulle ophøre med det samme. Indklagede blev opmærksom på, at der var sket en overtrædelse af retningslinjerne, og søgte straks at minimere skaden, ved bl.a. at ændre de opdateringer på de sociale medier, som var i strid med retningslinjerne. Derudover har indklagede indskærpet retningslinjerne overfor diskoteker og har indført nye processer, så indklagede kan hindre, at der sker gentagelser.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særligt har til formål at beskytte børn og unge, jf. retningslinjernes § 1, stk. 2, idet børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Derfor må markedsføring af alkoholholdige drikkevarer og lignende ikke markedsføres på uddannelsesinstitutioner, jf. § 5, stk. 2, og det er ikke god markedsføringsskik at sammenblande uddannelse og alkohol.

Alkoholreklamenævnet finder, at uddeling af drinkskuponer på uddannelsesinstitutioner og den for Nævnet i øvrigt fremlagte markedsføring, der har fundet sted på skoler og ungdomsuddannelser, er i strid med retningslinjerne. Alkoholreklamenævnet nærer efter det fremlagte materiale bekymring for, at adfærden er i strid med Markedsføringslovens § 8, stk. 3.

Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af det samlede markedsføringstiltag, men tager dog til efterretning, at indklagede har taget klagen yderst seriøst og med det samme har rettet op på ethvert markedsføringstiltag, der måtte stride mod Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, samt har iværksat foranstaltninger, der skal sikre, at retningslinjerne fremadrettet overholdes.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser