Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Universitetscaféen Kommunen

15.05.2013

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Københavns Universitets café Kommunen for at markedsføre alkoholholdige drikkevarer på en uddannelsesinstitution ud over, hvad der anses for at være praktisk nødvendigt i salgsøjemed. Derudover angik klagen, at markedsføringen opfordrede til stort eller umådeholdent forbrug samt, at den gav indtryk af, at et vist forbrug kunne forbedre forbrugernes fysiske formåen.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen angik Caféen Kommunens side på Facebook. Kommunen bruger siden til at promovere kommende fredagsbarer og andre sociale arrangementer på Universitetet. Derudover anvendes siden til at rekruttere frivillige til at arbejde til arrangementerne samt til at stå for fredagsbarerne. Markedsføringen indeholder ingen produktmarkedsføring.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede har ikke fremsendt bemærkninger til sagen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at Universitetscaféen Kommunens markedsføring ikke på baggrund af det for Nævnet forelagte materiale går ud over, hvad der forventes ved almindelig markedsføring af en erhvervsvirksomhed. Derudover skal Alkoholreklamenævnet henføre til, at markedsføringen ikke indeholder egentlig produktmarkedsføring.

Alkoholreklamenævnet frifinder derfor Universitetscaféen Kommunen og minder indklagede om, at retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer er en minimumsstandard, hvor de erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed, herunder at markedsføring på uddannelsesinstitutioner skal begrænses til det praktisk nødvendige, jf. § 5, stk. 3.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser