Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Gratis bar

13.08.2013

Klagens indhold
Bevillingsnævnet i Randers Kommune indklagede Zwei Grosse Bier Bar i Randers for at overtræde retningslinjerne, ved at opfordre til umådeholdent forbrug ved sit ”Gratis-bar”-koncept og markedsføringen heraf.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Zwei Grosse Bier Bar reklamerede på sin Facebook-side med deres koncept ”GRATIS BAR. Hver torsdag i 3 timer. Efter kl. 24 ½ pris på alt” og informerede om, at kampagnen kun gjaldt kunder iført dametøj.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede oplyste at de valgte efter modtagelsen af klagen at stoppe sit koncept og fjerne markedsføringen fra Facebook hjemmesiden. Indklagede bemærkede dog endvidere, at man mente også andre restaurationer i lokalområdet havde lignende koncepter.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

Det for Alkoholreklamenævnet fremlagte markedsføringstiltag, der indebærer fri bar i 3 timer og herefter halv pris på alt, kan anses for at opfordre til et stort og umådeholdent forbrug i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevares § 3, stk. 2. Markedsføringen fremhæver udtrykket ”gratis bar”, der er anført med store bogstaver, som klart adskiller sig fra den sorte baggrund. Der bliver i markedsføringen gjort meget ud af at oplyse, at alt er gratis og blot med en lille stjerne markeres, at den frie bar kun gælder for alle iklædt dametøj.

Alkoholreklamenævnet finder, på baggrund af det fremsendte materiale, at prismarkedsføringen går ud over, hvad der almindeligvis forventes af markedsføring ved almindelig drift af erhvervsvirksomhed. Alkoholreklamenævnet udtaler derfor kritik af markedsføringen, jf. retningslinjernes § 3, stk. 2, men tager til efterretning, at Zwei Grosse Bier Bar efterfølgende har stoppet markedsføringstiltaget på Facebook og konceptet i sin helhed.


Læs flere aførelser