Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Roskilde festival

20.08.2013

Klagens indhold

Alkohol & Samfund indklagede Carlsberg for i markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer at opfordre til umådeholdent forbrug.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringstiltaget angik en omfattende outdoor kampagne fra Tuborg og Roskilde festival, der bestod af koncertdeltagere og en silhuet af en etiket samt overskriften ”Skål Danmark”.
Indklagedes bemærkninger

Indklagede oplyste, at de ikke anså markedsføringstiltaget som påtrængende eller som en opfordring til umådeholdent forbrug, idet det tydeligt fremgik af tiltaget, at personerne der var afbildet var til koncert og var optaget af musikken. Derudover oplyste indklagede, at alkoholprodukterne var nedtonet og alene fremgik i 5 uger op til festivalen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet finder, at markedsføringstiltager, der består et billede af koncertdeltagere, dækket af en silhuet af en etiket, sammenholdt med overskriften ”Skål Danmark” kan anses som påtrængende og provokerende, men at det samlede indtryk af markedsføringstiltaget dog ikke er i strid med retningslinjerne for markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer. På den baggrund frifinder Alkoholreklamenævnet derfor indklagede.

Alkoholreklamenævnet bemærker dog, at ved markedsføring henvendt til omfattende sociale arrangementer, hvor en stor del af publikum er unge, skal den erhvervsdrivende udvise særlig agtpågivenhed ved udarbejdelse af fremtidige markedsføringstiltag.
Klager

Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser