Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek Moonlight

24.09.2013

Klagens indhold

Østjyllands Politi, Bevillings- og Tilladelseskontoret indklagede Diskotek Moonlight i Odder for at rette markedsføring af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge samt opfordre til umådeholdent forbrug.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringen af Diskotek Moonlight, som forelagt Alkoholreklamenævnet foregår på diskotekets facebookside. På Facebook angives blandt andet, at der afholdes ”GYM AFTERPARTY” og ”16+ STUDIEFEST” på diskoteket.
Indklagedes bemærkninger

Indklagede oplyste, at efter modtagelsen af klagen fra Alkoholreklamenævnet, har de haft en dialog med Bevillings – og Tilladelseskontoret fra Østjylland Politi. Indklagede har som konsekvens af klagen oplyst, at der ikke længere afholdes 16+ fester på diskoteket og har opdateret deres facebookside således, at det ikke længere er muligt for potentielle kunder på 16 år at se siden, begivenheder m.v.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særligt har til formål at beskytte børn og unge, jf. Retningslinjerne § 1, stk. 2., idet børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Derfor må markedsføring af alkoholholdige drikkevarer og lignende ikke sammenblande uddannelse og alkohol, jf. § 5, stk. 2.

Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af det samlede markedsføringstiltag, men tager dog til efterretning, at indklagede har taget klagen seriøst og har rettet op på markedsføringstiltag, der måtte stride mode Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, samt iværksat foranstaltninger der skal sikre, at retningslinjerne fremadrettet overholdes.
Klager

Østjylland Politi, Bevillings- og Tilladelseskontoret


Læs flere aførelser