Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Atak & Co for markedsføring af den spiritusholdige is ”Freaky Ice”

20.06.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over markedsføringen af den spiritusholdige is ”Freaky Ice”. Klager var af den opfattelse, at isen samt pressemeddelelsen om isen henvendte sig til unge og dermed var i strid med reglerne for
markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Derudover mente klager, at produktets hjemmeside var fyldt med seksuelle undertoner.

Beskrivelse af markedsføringen
I pressemeddelelsen oplyses det, at isen har en alkoholprocent på 4,8 %. Pressemeddelelsen indledes med teksten: ”Sommeren står for døren og det kogende natteliv får nu alle tiders chance for at blive kølet ned, når sommerens nye dille er klar i det danske natteliv”. På produktets hjemmeside vises der billeder fra diskoteksmiljøet af unge mennesker med en is i hånden.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Importøren af produktet, Atak & Co., anførte i sagen, at Freaky Ice kun fås på diskoteker, hvor man skal være over 18 år for at komme ind. Det faktum, at produktet er en is, opfattede importøren ikke som problematisk og afviste klagen med, at voksne også spiser is, og at man skal spise fire is for at opnå én genstand. Atak & Co. afviste desuden anklagen om seksuelle undertoner på hjemmesiden og oplyste, at hjemmesiden viser billeder fra diskoteker og barer af personer over 18 år.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at markedsføringen af Freaky Ice var i strid med regelsættets punkt 5, som fastslår, at markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer under ingen omstændigheder må rette sig mod børn og unge. Afgørelsen skal særligt ses på baggrund af produktets karakter af et is-produkt, der umiddelbart forbindes med børn og unge.

Udvalget fandt endvidere, at markedsføringen af Freaky Ice var i strid med regelsættets punkt 3, idet markedsføringen virkede påtrængende, provokerende og i særlig grad overtalende samt gav indtryk af, at et vist forbrug kunne give succes eller kunne forbedre forbrugerens mentale eller fysiske formåen. Dette sammenholdt med, at der i markedsføringen blev anvendt billeder af børn og unge, gav indtryk af, at unge mennesker indtager alkoholholdige
produkter, hvilket er i strid med retningslinierne.

Udvalget udtrykte derfor sin kritik af markedsføringen og besluttede at offentliggøre kritikken i en pressemeddelelse.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.

» Pressemeddelelse for afgørelsen (LINK)


Læs flere aførelser