Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for plakater ved Roskilde Festivalen 2003

25.06.2003

Klagens indhold
Alkoholpoltisk Landsråd klagede over tre plakater, som et bryggeri lancerede i forbindelse med Roskilde Festival 2003. Klager var af den opfattelse, at plakaterne forbandt unge og alkohol, samt at der blev lagt op til, at der er succes forbundet med at drikke produktet. Klager mente derved, at reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer var overtrådt.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Plakaterne afbildede en række tegneseriefigurer, der befinder sig på Roskilde Festivalen. På to af plakaterne står den mandlige figur med en kvinde, og på den tredje er han alene. På alle tre plakater står den mandlige figur med en uåbnet øl i hånden. Desuden står der på plakaterne, at man kan vinde festivalbilletter og få sit eget telt i en VIP-zone ved at deltage i en konkurrence på bryggeriets hjemmeside.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte i sagen, at plakaternes grafiske udtryk ikke i sig selv er afgørende for, om plakaterne retter sig mod unge, idet tegneserier er en litteraturkategori, der ikke udelukkende er forbeholdt unge. Bryggeriet anførte endvidere, at figuren på plakaten kun er afbildet med én uåbnet ølflaske i hånden, hvorfor figurens eventuelle succes ikke har noget med indtagelse af produktet af gøre.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at kampagnen og det bagvedliggende koncept kunne etablere en uacceptabel sammenhæng mellem unge mennesker og miljøet omkring festivalen med VIP-teltet. Udvalget mente dog, at kampagnens grafiske udtryk som tegnede figurer var uden selvstændig betydning.

På det foreliggende grundlag fandt udvalget anledning til at fremhæve reglernes krav om særlig agtpågivenhed, der fremgår af regelsættets punkt 3.

Klager
Alkoholpoltisk Landsråd.


Læs flere aførelser