Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for tryk af logo på fodboldtrøje til børn

25.06.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at et bryggeri trykte bryggeriets logo på en fodboldtrøje i børnestørrelse. Klager var af den opfattelse, at bryggeriet derved reklamerede over for børn, og at børn, sport og alkohol blev sammenkædet, hvorved reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer var overtrådt.

Beskrivelse af markedsføringen
Fodboldtrøjerne var i børnestørrelse, og bryggeriets logo var trykt på maven.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte i sagen, at det ikke er bryggeriet, men derimod fodboldklubben, der står for design, produktion og salg af merchandise, herunder fodboldtrøjer. Derudover dokumenterede indklagede, at det er anført i aftalen mellem bryggeriet og fodboldklubben, at klubben ikke må anvende bryggeriets logo på artikler udelukkende henvendt til børn. På baggrund heraf mente bryggeriet ikke, at det var rette adressat for klagen. Endelig oplyste bryggeriet, at det havde modtaget meddelelse om, at alle børnetrøjer med bryggeriets logo var blevet fjernet fra handlen, hvorfor det fandt, at klagen ikke længere havde relevans og foreslog den derfor afvist.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget tog bryggeriets bemærkninger om, at forholdet var bragt til ophør til efterretning.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser