Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over produkter fra Toms Gruppen

01.07.2005

Klagens indhold
Sagen omhandlede flere spiritusprodukter som brugte varemærker fra Toms Gruppen: ”SPUNK vodka shot”, ”Skildpadde rum shot” og ”Ga-Jol vodka shot”. Produkterne produceres, markedsføres og sælges af Spiritus Distillers A/S på licens af Toms Gruppen. Håndhævelsesudvalget behandlede sagen grundet sammenkædning af alkohol og slik.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af markedsføring af 3 produkter:

”SPUNK vodka shot”, hvor spiritusflaskens emballering lå helt op ad lakridspastillen ”SPUNK”.
”Skildpadde rum shot”, hvor spiritusflaskens emballering lå helt op ad chokoladeproduktet ”Kæmpeskildpadde”
”Ga-Jol vodka shot”, hvor spiritusflaskernes emballering lå helt op ad de forskellige varianter af halspastillen ”Ga-Jol”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Toms Gruppen havde følgende bemærkninger til sagen:

”SPUNK vodka shot”: Toms Gruppen havde valgt at lade produktet udgå af sortimentet i januar 2005, da produktet SPUNK netop henvender sig til børn.
”Skildpadde rum shot”: Toms Gruppen anførte, at chokoladeproduktet Kæmpeskildpadden er et voksenprodukt, som i sig selv indeholder ægte Jamaica Rom, og hvis primære målgruppe er 25-39-årige. Toms Gruppen meddelte, at de ville stoppe produktionen af ”Skildpadde rum shot”.
”Ga-Jol vodka shot”: Toms Gruppen anførte, at de forskellige varianter af halspastillen Ga-Jol typisk er stærke, hvilket børn normalt ikke bryder sig om. Nogle af varianterne indeholder megen salmiak, hvilket i sig selv bevirker, at produktet er for voksne og skal mærkes som sådanne ifølge mærkningsreglerne. Ga-Jol-produkternes primære målgruppe er 30-40-årige.

Toms Gruppens markedsfører ikke alkoholprodukter, men markedsføringen af chokolade- og sukkervarer er rettet mod voksne. Toms Gruppen har valgt ikke at markedsføre deres børneprodukter direkte over for børn. Kommunikationsmålgruppen for Familien Tomsen er voksne mellem 19 og 50 år.

Markedsføringen af ”Skildpadde rum shot” og ”Ga-Jol vodka shots” forestås af Spiritus Distillers, som ikke markedsfører produkterne i stor stil. Markedsføring direkte til forbrugerne sker som hovedregel kun på selve udskænkningsstedet, og gennem tryksagsreklamer fra de enkelte detailhandlende.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget udsendte følgende pressemeddelelse om afgørelsen:

Skarp kritik af ”SPUNK vodka shot”, ”Ga-Jol vodka shot” og ”Skildpadde rum shot”
Udvalget udtaler i forbindelse med markedsføringen af produkterne ”Skildpadde rum shot” og ”Ga-Jol vodka shot”:

”Varemærkerne ”Ga-Jol” og ”Skildpadde” er stærkt indarbejdede – også over for børn og unge. TV-reklamer med familien Tomsen understreger for tiden, at varemærkerne indgår i samme univers.
Markedsføring, som anvender varemærker, der er stærkt indarbejdede over for børn og unge, er i strid med retningslinierne, når de anvendes til alkoholholdige drikkevarer.”
Håndhævelsesudvalget tager til efterretning, at Toms Gruppen i januar 2005 lod ”SPUNK vodka shot” udgå af sortimentet, fordi Toms Gruppen anerkendte, at ”SPUNK” er børneslik. Toms Gruppen har også meddelt, at ”SPUNK vodka shot” er trukket tilbage fra grænsehandelen i Tyskland i juni 2005, da der forekom markedsføring i Danmark fra grænsehandelen.
Udvalget udtaler skarp kritik af Tom Gruppens anvendelse af varemærkerne ”SPUNK vodka shot”, ”Skildpadde rum shot” og ”Ga-Jol vodka shot” til alkoholholdige produkter.

Klager
Sagen blev rejst i Håndhævelsesudvalget af Forbrugerrådet.

» Pressemeddelelse om afgørelsen (LINK)


Læs flere aførelser